Doktor › Opr. Dr. Safiye CAN KÜÇÜKGÜL
Ana Sayfa  ›  Hekimlerimiz  ›  Opr. Dr. Safiye CAN KÜÇÜKGÜL
Opr. Dr. Safiye CAN KÜÇÜKGÜL

Uzmanlık Alanı
Göz Hastalıkları

Akademik Ünvanı
Operatör Doktor

Yabancı Dil
İngilizce

Eğitim-Çalıştığı Kurumlar
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Belgrad Tıp Fakültesi
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Göz Kliniği

Mesleki İlgi ve Aktiviteler
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Retina Böl. Sorumlu Hekimliği
Uvea  Birimi  Sorumlu Hekimliği
Atatürk Eğitim Hastanesi Göz Kliniği Başasistanlığı
Mikroinsizyon Fako Cerrahisi , Retina dekolman cerrahisi
Diabetik  retinopati, Laser fotokoagülasyon tedavisi,
Oküler ultrasonografi, Oküler Biyometri.

Dernekler
Türk Oftalmoloji Derneği Üyeliği
İzmir Tabip Odası Üyeliği
American Field Service

Bilimsel Aktivite ve Ödüller
Refraktif Cerrahi-LASİK Kursu –İstanbul Alman Hast.Bausch & Lomb Cerrahi Bölümü (1999)
Surgical İmplant Kursu Ahmed Glokom Valvi (2006)
Mikroinsizyon Fako Cerrahisi (Montpellier-Fransa)

Yayınlar
Oftalmoloji Dergilerinde Yayınlar
Oftalmoloji Kongrelerinde Sözlü Ve Yazılı Bildiriler