Kliniklerimiz › Kalp Damar Cerrahisi
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Kalp Damar Cerrahisi

Merkezimiz Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde

Koroner Bypass
Kalp Kapak Ameliyatları
Aort Cerrahisi ve Anevrizma
Konjenital Kalp Ameliyatları ve Periferik Damar Ameliyatları uzman ve deneyimli kadromuzla yapılmaktadır.

 Koroner bypass Cerrahisi: Kalbin kendi damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın ilerisine ,vücudun başka yerlerinden alınan damarlarla damar köprüleri oluşturma işlemine 'koroner by-pass ameliyatı ' adı verilir. Bu sayede darlık olan damarda azalmış olan kan akımı tekrar normal düzeye çıkarılmaktadır.
 

 Kalp Kapak Ameliyatları : Kalbin odacıkları arasında yada kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır.  Bu kapaklar iki yada üç adet kapakçık adı verilen ince yapılardan oluşur, onların etrafında çepeçevre anulus denilen sertleşmiş tutunma dokusu bulunur.  Kalpte dört adet kapak vardır;Aort Cerrahisi ve Anevrizmalar  : Anevrizma bir atardamarın duvarındaki anormal balonlaşmadır. Atardamarlar oksijenli kanı kalpten vücudun diğer kısımlarına taşıyan damarlardır. Yeteri kadar genişleyen bir anevrizma vücutta genellikle ölümcül olan kanamalara neden olacak şekilde patlayabilir.

 

Periferik Damar Hastalıkları: Periferik arter hastalığı genellikle bacak arterlerinin aterosklerotik hastalığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. 35 yaş altındaki hastalarda bacaklardaki kronik oklüzif hastalığın başta gelen nedeni aterosklerozis obliteranstır.

Damar hastalıkları :
- Atardamar (arter) hastalıkları
- Toplardamar (venöz hastalıklar)
- Lenfatik sistem hastalıkları (çok ince ,besin taşımaya yardımcı damarlar) sistemi tutan ve birbirinden  farklı ve iyi tanımlanabilen klinik tablolara neden olan hastalıklardır.