Kliniklerimiz › Ağrı (Algoloji) Birimi
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Ağrı (Algoloji) Birimi

Kliniğimiz

Doktorlar

Prof. Dr. Mehmet İbrahim YEGÜL

İlgili Dökümanlar

AĞRI TİPLERİ

Ağrı, vücutta bir uyarı sistemi olarak görev yapar. Hastanın ağrısı, öncelikle hekim tarafından değerlendirilmelidir.
Her hasta, “ağrı eşiği” nedeniyle ağrıyı farklı derecelerde hissedebilir. Ağrı, hastanın etkinliklerini de kısıtlar. Kronik ağrı, hastanın uzun süre hareket etmemesine ve buna bağlı olarak gücünü ve etkinliğini yitirmesine yol açar. Kronik ağrının tanısı, zor olduğu için tedavisi de zordur. Bu nedenle, hekimlerce bir takım çalışması olarak ele alınmalıdır. Hastanın hem tıbbi, hem fiziksel hem de emosyonel yönden değerlendirilmesi gerekir. 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Analjezikler
“Analjezikler” diğer bir deyişle ağrı kesiciler, doğrudan ağrıyı önlemek amacıyla kullanılan ilaçlardır. Kullanılan analjezikleri başlıca üç ana gruba ayırmak mümkündür.

1- Merkez sinir sisteminde ağrı algılanmasını değiştiren ilaçlar: Bu ilaçların prototipi morfindir. Bu grup ilaçlar daha çok iç organlardan kaynaklanan şiddetli ağrılarda, yanık ve doku tahribatı ile ortaya çıkan şiddetli ağrılarda ve kanser ağrılarında kullanılır.

2- Kas iskelet sistemi ağrılarında kullanılan ilaçlar: Bu ilaçların prototipi aspirindir. Ağrı kesici özelliklerinin yanı sıra ateş düşürücü ve inflamasyon giderici etkileri vardır.

3- Lokal anestezik ilaçlar: Sinir gövdesine lokal olarak uygulandıklarında bütün sinir liflerinde uyarının iletilmesini duraklatırlar. Diş hekimliği uygulamalarında sıklıkla kullanılan ilaçlardır.

Ağrı kesiciler morfin tipi narkotiklere göre de sınıflanabilmekte ve “narkotik analjezikler” ve “non-narkotik analjezikler” olarak ayrılabilmektedir.